Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2021):

   1   januari Nieuwjaarsdag
27  Maart tot en met 4 April Pessah (joods pasen)
17   Mei tot en met 18 Mei Shavouoth (joods sinksen)
24   Juli tot en met 15 Augustus jaarlijks verlof
  7   September tot en met 8 September Rosh hashana (joods nieuwjaar)
16   September Yom kippoer (verzoeningsdag)
21   September tot en met 22 September   Soekoth (loofhuttenfeest)
28  September tot en met 29 September Simchat torah (feest van de bijbel)