Kalender

Op deze feestdagen is Kleinblatt gesloten (2017):

1 januari Nieuwjaarsdag
11 april tot en met 18 april Pessah (joods pasen)
31 mei tot en met 1 juni Shavouoth (joods sinksen)
5 augustus tot en met 27 augustus jaarlijks verlof
21 september tot en met 22 september Rosh hashana (joods nieuwjaar)
30 september Yom kippoer (verzoeningsdag)
5 oktober tot en met 6 oktober Soekoth (loofhuttenfeest)
12 oktober tot en met 13 oktober Simchat torah (feest van de bijbel)